Транспортни услуги

Нашите цени за хамали се определят на човекочас в рамките на София и в страната. Цените за транспортни услуги в София се заплащат на час и на километър за транспортни услуги в страната. При използване на хамали без наш транспорт, минималното заплащане е три часа.

• Цените са без ДДС.
• При използване на хамали с транспорт, минималното заплащане е за два часа.
• Когато имаме предмети с високо собствено тегло, цените за преместване се определят по договореност.